assertion

  • مدرس: علی بیگدلی
  • تاریخ انتشار: 1402/05/03
  • تعداد بازدید: 266

assertion یا تاکید

assertion و در حقیقت به نوعی تایید اطلاعات به عنوان یک شرط بررسی صحت درزبان پایتون در نظر گرفته می شود که شما می توانید آن را در حالت on و یا off در انتهای تست برنامتون قرار بدید. یک نمونه که در آن در صورتی که با خطایی مواجه شد یک exception raise را برای بررسی Assertion و یا تایید اطلاعات صدا خواهد زد.

print(1)
assert 2 + 2 == 4
print(2)
assert 1 + 1 == 3
print(3)

خروجی:

>>>
1
2
AssertionError
>>>

نکته:برنامه نویسان اغلب در آغاز یک تابع برای تایید ورودی معتبر و بعد از فراخوانی تابع برای بررسی خروجی معتبر یک assertion قرار می دهند. یک assertion می تواند یک آرگومان دوم را داشته باشد که در صورتی که ادعا ناقص باشد به AssertionError انتقال دهد.

temp = -10
assert (temp >= 0), "Colder than absolute zero!"

خروجی:

>>>
AssertionError: Colder than absolute zero!
>>>

نکته:استثناء AssertionError می تواند مانند هر استثنائی دیگر با استفاده از دستور try-except به دست آید و اگر چنین کاری انجام نشود، این نوع استثنا برنامه را خاتمه می دهد.