باز کردن فایل

  • مدرس: علی بیگدلی
  • تاریخ انتشار: 1402/05/03
  • تعداد بازدید: 296

باز کردن فایل در پایتون

شما می توانید از پایتون برای باز کردن فایل و خواندن و نوشتن محتویات فایل ها استفاده کنید. فایل های متن ساده ترین کار را انجام می دهند. قبل از اینکه یک فایل را ویرایش کنید، باید با استفاده از تابع open آن را باز کنید.

myfile = open("filename.txt")

نکته:آرگومانی که برای این تابع وجود دارد برای دریافت محل فایل متنی می باشد. در صورتی که فایل مورد نظر در محلی مشابه فایل حاوی کد باشد فقط کافیست که به جای دایرکتوری کامل فایل، اسم فایل را به ورودی تابع دهید. شما می توانید حالت مورد استفاده برای باز کردن یک فایل را با استفاده از یک آرگومان دوم به تابع open مشخص کنید. ارسال "r" به معنی باز در حالت خواندن است، که به طور پیش فرض است. ارسال "w" به معنای حالت نوشتن است برای بازنویسی محتویات یک فایل. ارسال "a" به معنای حالت افزودن برای اضافه کردن محتوای جدید به انتهای فایل است. اضافه کردن "b" به عنوان آرگومان آن را در حالت باینری باز می کند، که برای فایل های غیر متنی (مانند فایل های تصویر و صدا) استفاده می شود. مثلا:

# write mode
open("filename.txt", "w")

# read mode
open("filename.txt", "r")
open("filename.txt")

# binary write mode
open("filename.txt", "wb")

هنگامی که فایل باز شده و مورد استفاده قرار می گیرد، باید آن را ببندید. این کار با روش close کردن فایل انجام می شود.

file = open("filename.txt", "w")
# do stuff to the file
file.close()

نکته:در آینده نحوه خواندن/نوشتن محتویات فایل را بررسی خواهیم کرد.