حلقه for

  • مدرس: علی بیگدلی
  • تاریخ انتشار: 1402/05/03
  • تعداد بازدید: 301

حلقه for و دیگر حلقه های تکرار:

گاهی نیاز است تا یک عمل را بر روی هر یک از اعضای یک لیست انجام دهید. که در اینجا نیاز به حلقه های تکرار است. و این کار با حلقه while و یک شمارنده به عنوان counter صورت می گیرد. به عنوان مثال:

words = ["hello", "world", "spam", "eggs"]
cnt = 0
max_index = len(words) - 1
while cnt <= max_index:
   word = words[cnt]
   print(word + "!")
   cnt = cnt + 1

خروجی:

>>>
hello!
world!
spam!
eggs!
>>>

نکته:در مثال بالا با استفاده از شاخصه های عددی اعضای لیست صدایشان می کند و عمل مورد نظر را بر رویشان انجام می دهد. از طریق یک لیست با استفاده از یک حلقه زمانی نیاز به مقدار زیادی کد دارد، بنابراین Python حلقه را به عنوان یک میانبر فراهم می کند که همان کار را انجام می دهد. همان کد از مثال قبلی را می توان با حلقه ای به صورت زیر نوشته شده است:

words = ["hello", "world", "spam", "eggs"]
for word in words:
  print(word + "!")

خروجی:

>>>
hello!
world!
spam!
eggs!
>>>

از حلقه معمولا برای تکرار بعضی از کد ها در تعداد بارهای معین استفاده می شود. این کار با ترکیب کردن حلقه ها با Range انجام می شود.

for i in range(5):
  print("hello!")

خروجی:

>>>
hello!
hello!
hello!
hello!
hello!
>>>