لیست در پایتون

  • مدرس: علی بیگدلی
  • تاریخ انتشار: 1402/05/03
  • تعداد بازدید: 333

لیست در پایتون

لیست ها در پایتون از نوع دیگری از object و یا شئ ها در پایتون به شمار می آیند. از آنها برای ذخیره سازی لیستی از دیگر موارد استفاده می شود. یک لیست با استفاده از دو براکت مکعبی " [] " ساخته و با استفاده از کاما " ," جدا سازی می شوند. یک item یا مورد خاص را می توان با استفاده از جایگاه آن فراخوانی کرد. برای مثال:

words = ["Hello", "world", "!"]
print(words[0])
print(words[1])
print(words[2])

خروجی:

>>>
Hello
world
!
>>>

نکته: اولین جایگاه در یک لیست را با 0 به جای 1 نشان می دهند.

لیست خالی

یک لیست خالی در زبان برنامه نویسی پایتون با جایگذاری تنها دو براکتی مربعی خالی به شکل زیر ساخته می شود.

 empty_list = []
print(empty_list)

خروجی:

 >>>
[]
>>>

معمولا یک لیست شامل مواردی از یک نوع از شئ یا item خواهد بود، اما امکان اضافه کردن شئ های متفاوت نیز وجود دارد. همچنین لیست ها می توانند در داخل لیست های دیگر نیز قرار بگیرند.

number = 3
things = ["string", 0, [1, 2, number], 4.56]
print(things[1])
print(things[2])
print(things[2][2])

خروجی:

>>>
0
[1, 2, 3]
3
>>>

نکته:از لیست ها در واقع برای نشان دادن حالت های دو بعدی استفاده می شود چرا که پایتون از نبودن حالت آرایه های چند بعدی رنج می برد. فهرست کردن از محدوده مقادیر لیست ممکن است یک IndexError را ایجاد کند. بعضی از انواع، مانند رشته ها، می توانند به صورت لیست نمایه شوند. نمایه سازی رشته به شکلی است که قرارگیری کارکتر ها را در مجموع یک لیست نشان می دهد. برای انواع دیگر، از قبیل عدد صحیح، نمایه سازی آنها امکان پذیر نیست و باعث می شود یک TypeError اتفاق بیافتد.

str = "Hello world!"
print(str[6])

خروجی:

>>>
w
>>>