یک ماشین حساب ساده

 • مدرس: علی بیگدلی
 • تاریخ انتشار: 1402/05/03
 • تعداد بازدید: 349

ماشین حساب ساده

این درس در مورد پروژه ای ساده در پایتون است: یک ماشین حساب ساده. هر بخش متفاوتی از برنامه را توضیح می دهد. که به صورت یک دسته از کد به هم مرتبط در آمده و بینشی از نحوه ساخت یک برنامه ساده را نشان خواهد داد. بخش اول منوی کلی است. در این حالت تا زمانی که از کاربر ورودی quit را نگیرد از کاربر ورودی برای عملکرد های متفاوت را دریافت خواهد کرد.

while True:
  print("Options:")
  print("Enter 'add' to add two numbers")
  print("Enter 'subtract' to subtract two numbers")
  print("Enter 'multiply' to multiply two numbers")
  print("Enter 'divide' to divide two numbers")
  print("Enter 'quit' to end the program")
  user_input = input(": ")

  if user_input == "quit":
   break
  elif user_input == "add":
   ...
  elif user_input == "subtract":
   ...
  elif user_input == "multiply":
   ...
  elif user_input == "divide":
   ...
  else:
   print("Unknown input")

نکته:کد بالا، نقطه شروع برای برنامه ما است. در ابتدای کار از کاربر ورودی را خواهد گرفت. بخش بعدی برنامه گرفتن شماره هایی است که کاربر میخواهد کاری را انجام دهد. کد زیر نشان می دهد که برای بخش جمع ماشین حساب چه عملکردی خواهد داشت. کد مشابه برای بخش های دیگر باید نوشته شود.

elif user_input == "add":
 num1 = float(input("Enter a number: "))
 num2 = float(input("Enter another number: "))

در حال حاضر، هنگامی که کاربر ورودی "add" می دهد، برنامه درخواست وارد کردن دو عدد و ذخیره آنها را در متغیرهای متناظر را خواهد داشت. بخش نهایی برنامه ورودی کاربر را پردازش می کند و آن را نمایش می دهد. کد قسمت اضافه شده در اینجا نشان داده شده است.

elif user_input == "add":
 num1 = float(input("Enter a number: "))
 num2 = float(input("Enter another number: "))
 result = str(num1 + num2)
 print("The answer is " + result)

ما اکنون یک برنامه کاری داریم که از کاربر ورودی میگیرد و سپس مقدار خروجی را محاسبه و چاپ می کند. کد مشابهی باید برای شاخه های دیگر (برای تفریق، ضرب و تقسیم) نوشته شود.


ثبت دیدگاه


نکته: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

دیدگاه کاربران (0)


هیچ دیدگاهی ثبت نشده است می توانید اولین نفر باشید