git add

  • مدرس:
  • تاریخ انتشار: 1402/05/10
  • تعداد بازدید: 99

دستور git add برای افزودن محتویات فایل به Index (منطقه staging) استفاده می‌شود. این دستور محتوای فعلی درخت کار را به ناحیه مرحله‌بندی به‌روزرسانی می‌کند. همچنین محتوای مرحله بندی شده را برای commit بعدی آماده می کند. هر بار که فایلی را در پروژه خود اضافه می کنیم یا به روز می کنیم، لازم است به روز رسانی ها را به قسمت مرحله ارسال کنیم.

دستور git add بخش اصلی فناوری Git است. معمولاً یک فایل را در یک زمان اضافه می کند، اما برخی گزینه ها در دسترس هستند که می توانند همزمان بیش از یک فایل را اضافه کنند.

"شاخص" حاوی یک عکس فوری از داده های درخت کار است. این عکس فوری برای commit بعدی ارسال می شود.

دستور git add را می توان چندین بار قبل از انجام یک commit اجرا کرد. همه این عملیات افزودن را می توان تحت یک commit قرار داد. دستور add فایل هایی را که در خط فرمان مشخص شده اند اضافه می کند.

دستور git add فایل .gitignore را به طور پیش فرض اضافه نمی کند. در واقع با این دستور می توانیم فایل ها را نادیده بگیریم.

بیایید درک کنیم که چگونه فایل ها را در Git اضافه کنیم؟

Git add

دستور Git add یک بسیار سر راست و مستقیم است. که فایل ها را به مرحله staging اضافه می کند. ما می توانیم یک یا چند فایل را به طور همزمان در قسمت staging اضافه کنیم.ما یک فایل برای مخزن جدید خود در پوشه ایجاد کرده ایم. و این فایل را newfile.txt اسم گذاری کردیم تا بتوان دستورات مورد نظر را به معرض نمایش گذاشت.

# git add <File name> 
git add newfile.txt

خلاصه ای از عملکرد اضافه کردن یک فایل به git و همچنین بررسی وضعیت آن قبل و بعد از اضافه شدن به حالت Staging را در تصویر زیر مشاهده می کنید:

Git add all

ما می توانیم بیش از یک فایل را در Git اضافه کنیم، اما باید دستور add را به طور مکرر اجرا کنیم. Git با یک گزینه منحصر به فرد از دستور add ما را تسهیل می کند که به وسیله آن می توانیم همه فایل های موجود را به یکباره اضافه کنیم. برای افزودن تمام فایل ها از مخزن، دستور add را با گزینه -A اجرا کنید. ما میتوانیم استفاده کنیم '.' به جای گزینه -A. این دستور همه فایل ها را در یک زمان مرحله بندی می کند. به صورت زیر اجرا خواهد شد:

git add -A

# or 

git add .

دستور بالا تمام فایل های موجود در مخزن را اضافه می کند.

حذف فایل ها از مرحله staging

دستور git add نیز برای حذف فایل ها از قسمت staging استفاده می شود. اگر فایلی را از مخزن حذف کنیم، به عنوان یک فایل ردیابی نشده در اختیار مخزن ما قرار می گیرد. عجیب به نظر می رسد، اما Git می تواند این کار را انجام دهد.ما newfile.txt را از مخزن حذف کرده ایم. 

 فایل حذف شده همچنان در قسمت staging موجود است. برای حذف آن از فهرست، دستور زیر ر اجرا کنید

git add newfile.txt  

و در کل خروجی به شکل زیر خواهد بود:

فقط تمام فایل های جدید و به روز شده را اضافه کنید

Git به ما این امکان را می دهد که فقط فایل های به روز شده و تازه ایجاد شده را به صورت همزمان مرحله بندی کنیم. برای این کار از گزینه ignore remove استفاده خواهیم کرد. به صورت زیر استفاده خواهد شد:

git add --ignore-removal .  

همه فایل های اصلاح شده و حذف شده را اضافه کنید

Git add با گزینه های مختلف ما را تسهیل می کند. گزینه دیگری در Git وجود دارد که به ما اجازه می دهد فقط فایل های اصلاح شده و حذف شده را مرحله بندی کنیم. فایل جدید ایجاد شده را مرحله بندی نمی کند. فقط برای مرحله بندی تمام فایل های اصلاح شده و حذف شده، دستور زیر را اجرا کنید:

git add -u  

اضافه کردن فایل ها توسط Wildcard

Git به ما این امکان را می دهد که همه فایل های الگوی مشابه را به یکباره اضافه کنیم. این یک راه دیگر برای اضافه کردن چندین فایل با هم است. فرض کنید می‌خواهم همه فایل‌های pyc پایتون یا فایل‌های متنی را اضافه کنم، سپس می‌توانیم از الگوی .pyc یا .txt استفاده کنیم. برای این کار دستور را به صورت زیر اجرا می کنیم:

git add *.pyc

Git Undo Add
ما می توانیم یک عملیات git add را لغو کنیم. با این حال، بخشی از دستور git add نیست، اما می‌توانیم آن را از طریق دستور git reset انجام دهیم.

برای لغو عملیات افزودن، دستور زیر را اجرا کنید:

git reset <filename>