SELECT بر روی چند ستون

  • مدرس:
  • تاریخ انتشار: 1402/05/05
  • تعداد بازدید: 103

انتخاب چند ستون

همانطور که قبلا ذکر شد ، دستور SQL SELECT رکوردها را از جداول موجود در پایگاه داده SQL شما بازیابی می کند. می توانید چند ستون جدول را همزمان انتخاب کنید. فقط نام ستون ها را که با کاما از هم جدا شده اند لیست کنید:

SELECT FirstName, LastName, City 
FROM customers;

خروجی:

نکته: بعد از نام ستون ، ویرگول قرار ندهید.

انتخاب همه ستون ها

برای بازیابی تمام اطلاعات موجود در جدول خود ، به جای تایپ کردن جداگانه نام ستون ، علامت ستاره (*) را بعد از دستور SELECT قرار دهید. دستور SQL زیر همه ستون های جدول مشتری را انتخاب می کند:
 

SELECT * FROM customers; 

خروجی:

نکته: در SQL ، ستاره به معنی همه است.