قوانین نوشتاری دستورات SQL

  • مدرس: علی بیگدلی
  • تاریخ انتشار: 1402/05/05
  • تعداد بازدید: 187

چند query:

SQL به شما امکان می دهد چندین کوئری یا دستور را همزمان انجام دهید.دستور SQL زیر ستون FirstName و City را از جدول مشتریان انتخاب می کند:

SELECT FirstName FROM customers;
SELECT City FROM customers;

خروجی ها:

نکته: به یاد داشته باشید که هر عبارت SQL را با یک سمیکالون (;) خاتمه دهید تا نشان دهید که دستور کامل و آماده برای تفسیر است. در این آموزش ، از سمیکالون در انتهای هر دستور SQL استفاده می کنیم.

حساس به حروف بزرگ و کوچک نیست:

SQL به حروف بزرگ حساس نیست. عبارات زیر معادل هستند و همان نتیجه را دارند:

select City from customers;
SELECT City FROM customers;
sElEct City From customers;

نکته:نوشتن تمام دستورات SQL با حروف بزرگ معمول است. که برای نشان دادن و مجزا سازی ورودی های متغیر و دستورات استفاده می شود.

قوانین نحو نوشتار syntax:

یک عبارت SQL را می توان روی یک یا چند خط متن قرار داد. علاوه بر این ، چندین دستور SQL را می توان در یک خط متن ترکیب کرد. فضاهای سفید و چندین خط در SQL نادیده گرفته می شوند.
به عنوان مثال ،query زیر کاملاً صحیح است.

SELECT        City


FROM customers;

با این حال ، توصیه می شود از فضاها و خطوط سفید غیرضروری خودداری کنید.
نکته: با فاصله و تورفتگی مناسب ، تجزیه دستورات به خطوط منطقی ، خواندن و نگهداری عبارات SQL شما را بسیار آسان می کند.