مشخصات و قابلیت های هر ویدجت

 • مدرس: علی بیگدلی
 • تاریخ انتشار: 1402/12/27
 • تعداد بازدید: 69

در قسمت قبلی به چند قابلیت کلی button اشاره کردیم اما این بار قرار است تمام این قابلیت ها را با هم مرور کنیم. در حقیقت این قابلیات شامل سفارشی سازی هایی هستند که برای یک ویدجت دکمه در نظر گرفته می شود. ساختار اصلی تابع ایجاد ویدجت به شکل

widget(master=None,**options)

 

است. که در واقع جایگاه master پنجره ای است که قرار است در آن کلید تشکیل شود. و options ها همان شخصی سازی هایی هستند که می توان برای کلید در نظر داشت. که در زیر به آن ها اشاره شده اند. این option ها را می توانید به صورت دستی تنظیم و یا به صورت پیشفرض از آن ها استفاده کنید.

 • activebackground که برای ایجاد رنگ پس زمینه هنگام فعال کردن کلید
 • activeforeground که برای ایجاد رنگ بر روی نوشته ها هنگام کلیک
 • anchor بیانگر محل قرار گیری کلید یا المان های دیگر هنگامی که ایجاد می کنید در نظر گرفته می شود که شامل (N,NE,E,SE,S,SW,W,NW,CENTER) می شود.
 • background یا bg که برای رنگ پس زمینه اصلی کلید استفاده می شود
 • bitmap برای نشان دادن یک bitmap در کلید استفاده می شود (مثل قرار دادن آیکون)
 • borderwidth یا bd برای ایجاد حاشیه و بوردر کناری کلید و یا ویدجت استفاده می شود.
 • command برای ایجاد عملکردی برای کلید استفاده می شود که می بایست به یک تابع یا هر عمل دیگری که مد نظر است متصل شود.
 • compound برای تنظیم این است که چطور تصویر و نوشته در کلید با هم در تعامل باشند. به صورت پیش فرض اگر عکس و یا bitmap به دکمه نسبت داده شده باشد به جای نوشته قرار می گیرد.از جمله آپشن های آن می توان به جایگیری BOTTOM , LEFT,RIGHT,TOP اشاره کرد ولی به صورت پیشفرض CENTER هستش.
 • cursor نشان دادن اشاره گر عادی موس به جای دست
 • default در صورت فعال بودن این مورد ماژول Tkinter بر اساس هر سیستم عامل کلید را تنظیم خواهد کرد که باعث تغییراتی خواهد بود.
 • disableforeground رنگی که هنگام غیر فعال بودن ویدجت یا کلید می بایست به خود بگیرد
 • font مشخصا برای تغییر فونت نوشته های روی کلید استفاده می شود، که می توانید نام فونت مورد نظر را در غالب رشته به این المان دهید.
 • foreground یا fg برای رنگ آمیزی نوشته روی کلید یا ویدجت استفاده می شود.
 • height برای تنظیمات ارتفاع کلید استفاده می شود
 • highlightbackground رنگ بوردر در هنگامی که Focus بر روی کلید فعال باشد
 • highlightcolor رنگ کلید در هنگامی که Focus بر روی کلید فعال باشد
 • highlightthickness میزان پر بودن و ضخامت بوردر هنگام focus بر روی کلید
 • image تصویری که می خواهید بر روی کلید به نمایش درآید
 • justify بیانگر این است که چطور می خواهید نوشته های روی کلید یا ویدجت قرار بگیرند یا به اصطلاح align شوند. که شامل LEFT,RIGHT,CENTER می شود.
 • overrelief به نوعی برای تنظیمات focus استفاده می شود و زمانی که فوکوس انجام شد عملیات دیگری نیز صورت بگیرد
 • padx برای ایجاد فاصله از دو طرف در طول
 • pady برای ایجاد فاصله از دو طرف در عرض
 • relief آپشن هایی برای زمانی که کلید فشرده یم شود که شامل SUNKEN,RAISED,GROOVE,RIDGE,FLAT می باشد که بهص ورت پیشفرض RAISED است.
 • repeatdelay اجرای مجدد با تاخیر
 • repeatinterval اجرای سلسله وار
 • state وضعیت کلید و یا ویدجت مورد نظر که در سه حالت NORMAL , ACTIVE,DISABLED قرار می گیرد. که به صورت پیشفرض به حالت NORMAL است.
 • takefocus بیان گر این است که کاربر می تواند با زدن tab به این المان دست پیدا کند یا خیر به صورت پیشرفض این گزینه فعال است.
 • text نوشته ای که می خواهد بر روی آن المان قرار بگیرد
 • textvariable برای نگه داری وضعیت کلید و دیگر المان ها استفاده می شود که می تواند ماهیت رشته و یا عدد را داشته باشد که می توان با استفاده از آن به وضعیت فعلی کلید در جای جای کد پی برد.
 • underline برای زیر خط گذاری در نوشته های المان استفاده می شود که در پیشفرض بر روی -1 قرار دارد.
 • width برای تعیین میزان عرض المان استفاده می شود که برای مثال می تواند عدد صحیح را برای عرض دریافت کند
 • wraplength بیانگر این است که چه زمان می بایست المان مورد نظر نوشته هایش تقسیم شوند. که به صورت پایه 0 است.