طبقه بندی الگو ها

  • مدرس:
  • تاریخ انتشار: 1402/05/12
  • تعداد بازدید: 89

طبقه بندی الگوها

الگوهای طراحی با پیچیدگی، سطح جزئیات و مقیاس کاربرد آنها برای کل سیستم طراحی شده متفاوت است. مانند ساخت و ساز در یک جاده: شما می توانید یک تقاطع را با نصب چند چراغ راهنمایی و یا ایجاد یک تقاطع کامل چند سطحی با معابر زیرزمینی برای عابران پیاده ایمن تر کنید.

 

جهانی ترین و سطح بالاترین الگوها الگوهای معماری هستند. توسعه دهندگان می توانند این الگوها را تقریباً در هر زبانی پیاده سازی کنند. بر خلاف سایر الگوها، می توان از آنها برای طراحی معماری کل برنامه استفاده کرد.

علاوه بر این، همه الگوها را می توان بر اساس هدف یا هدفشان دسته بندی کرد. در این دوره ما سه گروه اصلی را پوشش می دهیم:

  • Creational patterns provide object creation mechanisms that increase flexibility and reuse of existing code.

  • Structural patterns explain how to assemble objects and classes into larger structures, while keeping these structures flexible and efficient.

  • Behavioral patterns take care of effective communication and the assignment of responsibilities between objects.