Create Connection

  • مدرس:
  • تاریخ انتشار: 1402/05/05
  • تعداد بازدید: 214

اتصال ایجاد کنید:

برای استفاده از SQLite3 در Python ، قبل از هر چیز ، باید ماژول sqlite3 را وارد کنید و سپس یک شی اتصال ایجاد کنید که ما را به دیتابیس متصل می کند و به ما اجازه می دهد تا دستورات SQL را اجرا کنیم.

یک موضوع اتصال با استفاده از عملکرد connect() ایجاد می شود:

import sqlite3

con = sqlite3.connect('mydatabase.db')

پرونده جدیدی به نام "mydatabase.db" ایجاد می شود که پایگاه داده ما ذخیره می شود.

Close Connection

پس از اتمام کار با پایگاه داده ، تمرین خوبی برای بستن اتصال است. با استفاده از روش close () می توانید اتصال را ببندید.

برای بستن اتصال ، از شی اتصال استفاده کنید و روش close () را به شرح زیر فراخوانی کنید:

con = sqlite3.connect('mydatabase.db')

#program statements

con.close()