ایجاد پایگاه داده در postgresql

  • مدرس: علی بیگدلی
  • تاریخ انتشار: 1402/05/05
  • تعداد بازدید: 186

ایجاد پایگاه داده

با استفاده از دستور CREATE DATABASE می توانید یک پایگاه داده در PostgreSQL ایجاد کنید. با تعیین نام پایگاه داده ای که پس از دستور ایجاد می شود. در زیر می توانید نمونه query مورد نیاز برای ساخت یک دیتابیس با نام dbname را مشاهده کنید که در واقع dbname جایگاه ورود اسم دیتابیس شما خواهد بود.

CREATE DATABASE dbname;	

ایجاد پایگاه داده با استفاده از پایتون

کلاس مکان نما از psycopg2 روش های مختلفی را برای اجرای دستورات مختلف PostgreSQL را به شما می دهد از جمله ، واکشی رکوردها و کپی داده ها. می توانید با استفاده از cursor () کلاس Connection یک شی مکان نما ایجاد کنید.

متد () execute این کلاس دستور query را در  PostgreSQL به عنوان یک پارامتر می پذیرد و آن را اجرا می کند.

بنابراین ، برای ایجاد یک پایگاه داده در PostgreSQL ، می بایست دستور CREATE DATABASE را با استفاده از این روش اجرا کنید.

مثال

به عنوان مثال ، یک پایگاه داده به نام mydb در پایگاه داده PostgreSQL ایجاد می شود.

import psycopg2

#establishing the connection
conn = psycopg2.connect(
    database="postgres", user='postgres', password='password', host='127.0.0.1', port= '5432'
)
conn.autocommit = True

#Creating a cursor object using the cursor() method
cursor = conn.cursor()

#Preparing query to create a database
sql = '''CREATE database mydb''';

#Creating a database
cursor.execute(sql)
print("Database created successfully........")

#Closing the connection
conn.close()

خروجی:

Database created successfully........