solid چیست؟

  • مدرس: علی بیگدلی
  • تاریخ انتشار: 1402/05/12
  • تعداد بازدید: 243

اصول SOLID برنامه نویسی شی گرا کمک می کند تا طرح های شی گرا قابل درک تر، انعطاف پذیرتر و قابل نگهداری باشند.

آنها همچنین ایجاد کد قابل خواندن و آزمایش را آسان می کنند که بسیاری از توسعه دهندگان می توانند در هر مکان و هر زمان با آنها همکاری کنند. و شما را از بهترین روش کدنویسی آگاه می کنند.

SOLID مخفف یادگاری است که مخفف پنج اصل طراحی طراحی کلاس شی گرا است. این اصول عبارتند از:

  • S - Single-responsibility Principle
  • O - Open-closed Principle
  • L - Liskov Substitution Principle
  • I - Interface Segregation Principle
  • D - Dependency Inversion Principle

 

اصل Single Responsibility Principle چیست؟

اصل مسئولیت تک یا SRP بیان می‌کند که یک کلاس باید تنها یک دلیل برای تغییر داشته باشد. یعنی یک کلاس باید فقط یک کار داشته باشد و یک کار انجام دهد.

اصل Open Closed Principle چیست؟

اصل باز-بسته می تواند گیج کننده باشد زیرا یک اصل دو جهته است. طبق تعریف bertrand meyer در ویکی‌پدیا، اصل باز-بسته (OCP) بیان می‌کند که موجودیت‌های نرم‌افزار (کلاس‌ها، ماژول‌ها، توابع و غیره) باید برای توسعه باز باشند، اما برای اصلاح بسته باشند.

اصل Liskov Substitution Principle چیست؟

این اصل تعریف می‌کند که در یک وراثت، اشیاء یک سوپرکلاس (یا کلاس والد) باید با اشیاء زیر کلاس‌های آن (یا کلاس فرزند) بدون شکستن برنامه یا ایجاد هر گونه خطایی قابل تعویض باشند.

اصل Interface Segregation Principle چیست؟

اصل جداسازی رابط (ISP) بیان می‌کند که «یک کلاینت هرگز نباید مجبور به پیاده‌سازی رابطی شود که از آن استفاده نمی‌کند، یا کلاینت‌ها نباید مجبور شوند به روش‌هایی که استفاده نمی‌کنند وابسته شوند».

اصل Dependency Inversion Principle چیست؟

به زبان ساده، این اصل بیان می‌کند که کلاس‌های شما باید به جای کلاس‌ها و توابع مشخص، به رابط‌ها یا کلاس‌های انتزاعی وابسته باشند. این باعث می‌شود کلاس‌های شما با پیروی از اصل بسته شدن باز، برای توسعه باز شوند.