pod چیست

  • مدرس: علی بیگدلی
  • تاریخ انتشار: 1402/06/18
  • تعداد بازدید: 145

پاد چیست؟

پاد از جمله پایه ترین عضو یک اپلیکیشن کوبر و ساده ترین عامل ساخته و یا پیاده سازی شده در سیستم مدل کوبر محسوب می شود. پاد عامل اصلی در اجرای کانتینر است. که در یک نود قرار میگیرد و این نود می تواند شامل چندین پاد باشد. می توان اینطور برداشت کرد که یک پاد در جقیقت محیطی برای کنترل و مدیریت یک کانتینر محسوب می شود. از پاد ها می توان برای راه اندازی عوامل مختلف در اجرای یک اپلیکیشن استفاده کرد به عوان مثال پاد هایی برای مدیریت api، کش ، سرور ، دیتابیس و غیره. در نظر داشته باشید که در پاد می تواند آیپی، حافظه ، فضا ، و فضا های اشتراکی خود و را داشته باشد. پاد ها را می توان برا بالا بردن کیفت عملکرد گسترش داد و به اصطلاح scale کرد که این عمل با استفاده از replica صورت می گیرد. پاد ها یا در حال اجرا هستن و یا از بین می روند ولی هیچ وقت مجدد باز گردانده نمی شوند.

نود Master

در حقیت این نود مدیریت و زمان بندی نود های دیگر را بر عهده خواهد داشت و وجود این نود الزامی است هر چند که می توان آن را در کنار نود های کارگر نیز اجرا کرد اما مدیریت این سرویس ها بدون این نود امکان پذیر نیست. به این نود به عنوان سر کارگر نگاه کنید که با استفاده از دستور العمل هایی که به آن داده شده است تلاش می کند تا عملکرد هر کارگر را کنترل کند و سرویس ها را در حالت اجرا نگهداری کند و یا حتی در بخش هایی که نیاز است تعداد کارگر و یا عملکردشان را افزایش و یا کاهش دهد.

نود Worker

در حقیقت نود های کارگر عملیات های اجرایی برای هر عامل را بر عهده دارند. این نود ها از پاد یا پاد هایی تشکیل می شوند که عملیات هایی را بر عهده خواهند داشت. همانطور که گفته شد می توان این پاد ها را برای یک سرویس گسترش داد و با load balance کیفیت بازدهی سرویس را با توجه به درخواست ها کنترل کرد. اما وقتی یک پاد از بین می رود در حقیقت آن پاد حذف می شود و یک پاد جدید راه اندازی و جایگزین می گردد که این بدان معناست که پاد ها مجدد راه اندازی نمی شوند، بلکه جایگزین می شوند.

 

همانطور که گفته شد هر پاد ذخیار و نیاز مندی های خود را از جمله IP و Port اختصاصی خود را دارد. که کانتینر های هر پاد در حقیقت یک namespace را با یکدیگر به اشتراک می گذارند. پاد ها شبکه loopback مشابهی را دارند که در حقیقت همان loclahost است. پردازش های کانتنر ها می بایست در یک پاد به پورت های متفاوتی متصل باشد تا در دسترسی های سرویس های مختلف خللی ایجاد نشود. پورت های مشابه می تواند در هر پاد مجدد استفاده شود چرا که فضای عملکرد هر پاد متفاوت است.

 

نکته مهمی که اید در نظر داشته باشید این است که هیچگاه یک پاد در دو نود متفاوت به اشتراک گذاشته نمی شود و برای اینکه این سرویس در هر دو وجود داشته باشید می بایست دو سرویس مجزا ایجاد شود.