Designing Microservices Using Django
django 162

Designing Microservices Using Django

معماری میکروسرویس چندین مشکل معماری نرم افزار را حل می‌کند. جنگو یک چارچوب توسعه فول استک است که با زبان پایتون نوشته شده است. این کتاب شامل همه موارد لازم برای توسعه برنامه‌های وب است؛ از view‌های کاربر تا ذخیره سازی اطلاعات: مدل، ماندگاری، روابط، کنترلر ها، فرم ها، اعتبارسنجی ها، rest API. علاوه بر این، این کتاب نحوه‌ی ساخت میکرو سرویس‌های عملیاتی را نشان می‌دهد. این کتاب در ساخت API‌های restful به شما کمک می‌کند و همچنین با Redis و Celery آشنا خواهید شد. در انتها، این کتاب چگونگی امن سازی این سرویس‌ها و استقرار این میکرو سرویس‌ها را با استفاده از جنگو نشان می‌دهد. در پایان، همچنین نحوه‌ی مقیاس پذیر کردن سرویس‌ها نیز آموزش داده می‌شود.

کتاب Designing Microservices Using Django (طراحی میکرو سرویس‌ها با استفاده از جنگو)، یک راهنمای گام به گام است که به شما در ایجاد معماری میکروسرویس با استفاده از جنگو و پایتون کمک می‌کند.

ویژگی‌های کلیدی

  • درک عمیق مبانی میکروسرویس ها
  • یادگیری نحوه‌ی ایجاد و استفاده از API‌های جنگو
  • استفاده از فناوری‌های وب مانند Nginx، Gunicorn، UWSGI و Postgresql برای استقرار پروژه‌های جنگو

مطالبی که در کتاب طراحی میکروسرویس‌ها با استفاده از جنگو: ساختاردهی، استقرار و مدیریت معماری میکروسرویس‌ها با استفاده از جنگو خواهید آموخت:

  • درک مبانی پایتون، جنگو و میکرو سرویس ها
  • یادگیری نحوه‌ی استقرار میکرو سرویس‌ها با جنگو
  • آشنایی با معماری میکرو سرویس‌ها از جمله طراحی کردن، اصول و نیازمندی ها
  • پیاده سازی وظیفه آسنکرون، احراز هویت JWT API و AWS Serverless با معماری میکرو سرویس