دورهمی استقرار و بهینه سازی پایتون

دورهمی استقرار و بهینه سازی پیاده سازی در پایتون

در این دورهمی به بررسی نیازمندی های استقرار و فاز های پیاده سازی اشاره و همچنین از چند پلتفرم برای پیاده سازی پروژه های وب مبتنی بر پایتون نام برده و در ادامه عامل های موثر در کیفیت و بهیه سازی را بررسی خواهیم کرد.

 • مدل های پیاده سازی

 • چند سرویس دهنده برای استقرار پروژه

 • عوامل موثر در امنیت وبسایت

 • عوامل موثر در سبک سازی و کیفیت SEO

 • چطور کیفیت را بسنجیم

دورهمی خانه استارتاپ کرج

صحبت پیرامون نحوه یادگیری و اشتباهات رایج در یادگیری به همراه نقش اساسی یک منتور در اینکه چطور یاد بگیرید و به عمل برسونید.

 • عوامل موثر در یادگیری

 • مواجه با ترس ها

 • کنترل و مدیریت زمان

 • نقش منتور

 • منابع رو چطور پیدا کنیم

کارخونه نو آوری تهران

دورهمی کارخونه نوآوری تهران - CafeTech

صحبت درباره پروتکل های اینترنت اشیا و اینکه این سرویس ها چطور در تعامل با عوامل وب عمل می کنند، همچنین بررسی ارتباطات بلادرنگ و استفاده آن در فریمورک Django و پروژه های پیاده سازی شده.

 • هسته پروتکل ارتباطی در اینترنت اشیا

 • نقش django channels در اینترنت اشیا

 • MQTT,Websocket,Rest

 • ASGI Webserver